Udgivelser

Foto: Tommy Frost

Børnekor med Poesi og Bevægelse er udgivet af Pia Boysen og Margrete Enevold. Bøgerne er tilsammen en kormetodik med 200 satser samt strøtanker om indstudering, børnestemmer, intonation, interpretation, opvarmning, dans, solmisation og håndtegn samt tilrettelæggelse af korprøven. Inspirationen kommer fra musikken, poesien og børnene, og idéerne kan bruges som inspiration til den enkelte korleders fantasi og faglighed.

Hver bog kan både bruges for sig selv og anvendes sammen med de øvrige bøger i samlingen for at få et større perspektiv på metoderne.

Vi håber at, de enkle og praktiske bøger vil være til inspiration for alle, der arbejder med spire- og børnekor i folkeskolen, på musikskolen eller i kirken.

Bøgerne kan købes gennem forlaget, Dansk Sang, ved at klikke på billederne til højre eller gå ind på forlagets hjemmeside.

Udgivelser

Børnekor med Poesi og Bevægelse 1

Kanondanse og sanglege

Kanondanse og sanglege indeholder en guldgrube af kendte og ukendte sange i forskellige stilarter. Alle satserne egner sig til Spire- og Børnekor, samt skolens yngste klasser.

Med udgangspunkt i musikken er der ved hver sats ideer til opstilling og indstuderingsteknik samt en dansebeskrivelse. Desuden er der et idékatalog til uddybende kommentarer i bogens sidste afsnit. Der er stof til mange glædesfyldte musikalske oplevelser for både børn og voksne, og metodikken gror frem af den enkle gentagelse af opstilling, indstuderingsmåde, dans og idékatalog.

Børnekor med Poesi og Bevægelse 2

Sange, stemmer, solmisation

Denne bog henvender sig til den travle børnekorleder, der står og mangler repertoire og ideer til hverdagens korprøver. Repertoiret er sange og salmer, arrangeret som lette flerstemmige korsatser ved hjælp af enkle solmisations-modstemmer. Mange af satserne klinger godt a cappella.

Alle associationer og billeder er taget fra egen praksis. Idéerne kan bruges som inspiration til den enkelte korleders fantasi og faglighed.

Børnekor med Poesi og Bevægelse 3

Jul, påske -flere salmer og sange

Som for de andre bøger i samlingen, er repertoiret i denne udgivelse sammensat af lette flerstemmige korsatser, som består af enkle solmisations-modstemmer. Repertoiret spænder over alt fra a cappella satser til satser velegnet til dans.

Med udgangspunkt i musik og tekst er der under hver sats forslag til indstuderingsmetoder samt et kort idékatalog. Desuden indeholder bogen forslag til koropvarmning, arbejde med intonation og tilrettelæggelse af korprøven.

Børnekor med Poesi og Bevægelse 4

Salmer

Den fjerde bog i samlingen henvender sig primært til organister og korledere i kirken, men kan benyttes af alle og er også velegnet til skolens yngre klasser.

Satserne og idéerne er tænkt som inspiration dels til salmesangen med menigheden, dels til indlæring af salmer i korprøven med de yngre børn. Repertoiret er sammensat af salmer fra Den Danske koralbog, samt nogle få nye salmer – alle arrangeret med enkle modstemmer.

Børnekor med Poesi og Bevægelse 5

Kanondanse og satser med solmisation

50 nye lette korsatser for spire-, børne- og juniorkor samt skolens yngre klasser. Alle satser er forsynet med idéer til indstudering og arbejdsmetoder.

Bog 5 i serien er i videreført stil og indeholder en guldgrube af kendte og mindre kendte sange og salmer. Satserne er som hovedregel udsat for to eller tre lige stemmer samt med akkompagnement, solmisations- og danseforslag. Det er ikke nødvendigt at have beskæftiget sig med solmisation for at bruge materialet. Bogen er flot illustreret og med spiralryg, så den står perfekt på klaveret. Materialet afsluttes med stikordsregister til alle 5 bøger i serien.