Filosofi

Foto: Alexandar Hjorth

En efteruddannelse med rum til fordybelse

Børnekordirigenter skal mestre mange forskellige discipliner. Den kunstneriske musikalske dimension i arbejdet skal fastholdes, det pædagogiske niveau skal være højt.

Stemningen, atmosfæren, rummet og fællesskabet har indflydelse på barnets oplevelse af musikken og motivation for at synge. Formidling af børnesange skal være af højeste kvalitet. En kreativ og inspirerende undervisning er afgørende for, om man kan fastholde børnene og skabe et frodigt musikalsk miljø. Børnekor er et vigtigt forum, fordi rigtig mange børn uden musikalske forudsætninger kan møde musikken i et inspirerende fællesskab. Dette kan på sigt højne musikudøvelsen i Danmark.