Kunstnerisk ledelse

Børnekorakademiets koncepter og organisatoriske udvikling tilrettelægges og ledes af Pia Boysen.

Foto: Tommy Frost

Pia Boysen har diplomeksamen i orgel fra Det kgl. Danske Musik- konservatorium 1991. Har efterfølgende studeret sang, direktion og orgel i London og New York.

Sideløbende med diverse studier har interessen og nysgerrigheden for børnekor været stor, og blev efterhånden det ”instrument” hun brændte mest for.

Fra 1996-99 blev hun ansat på DKDM som underviser i børnekormetodik og dirigent for Konservatoriets Lille Børnekor. Disse år var på mange måder enormt givende og lærerige, hvor hun fik mulighed for at specialisere sig i børnekormetodikkens kreative univers med Margrete Enevold som inspirator. Med stor respekt for vigtigheden af at de mindste børn har krav på den bedste undervisning, man kan give.

Fra 2001-2005 var Pia ansat som dirigent for DR-Radiospirekoret og DR Radiobørnekoret. En tid med stor udvikling på hele DR ́s korskole hvor der var stor fokus på at udvikle et koncept der ville give børnene den grundigst tænkelige uddannelse i et spændende og respektfuldt miljø.

Var fra 2011 – 2016 tilknyttet Sao Paulo Universitetet, Brasilien som underviser i Børnekormetodik.

Siden 2003 har Pia været dirigent for Korskolen ved Gentofte og Jægersborg kirker, som tæller i alt 230 børn, fordelt på Spirekor, Børnekor, Juniorkor og Pigekor.

Se: www.detdanskepigekor.dk

Derudover underviser hun i børnekormetodik ved Sjællands Kirkemusikskole samt ved talrige stævner og kurser i hele Norden.