Kunstnerisk ledelse

Børnekorakademiets koncepter og organisatoriske udvikling tilrettelægges og ledes af Pia Boysen.

Foto: Tommy Frost

Pia Boysen har diplomeksamen i orgel fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium 1991. Har efterfølgende studeret sang, direktion og orgel i London og New York.

Sideløbende med diverse studier har interessen og nysgerrigheden for børnekor været stor og blev efterhånden det ”instrument”, hun brændte mest for.

Fra 1996-99 blev hun ansat på DKDM som underviser i børnekormetodik og dirigent for Konservatoriets Lille Børnekor. Disse år blev på mange måder skelsættende, da hun her fik mulighed for at specialisere sig i børnekormetodikkens kreative univers med Margrete Enevold som inspirator. Med stor respekt for vigtigheden af at de mindste børn har krav på den bedste undervisning, man kan give.

Fra 2001-2005 var Pia ansat som dirigent for DR-Radiospirekoret og DR Radiobørnekoret. Hun var her den drivende kraft i udviklingen af hele DR’s korskole med stort fokus på at give børnene den grundigst tænkelige uddannelse i et spændende og respektfuldt miljø.

Var fra 2011 – 2016 tilknyttet Sao Paulo Universitetet, Brasilien som underviser i Børnekormetodik.

Siden 2003 har Pia været chefdirigent for Det Danske Pigekor, som tæller i alt 230 børn, fordelt på Spirekor, Børnekor, Juniorkor og Pigekor.

Se: www.detdanskepigekor.dk

Pia er kunstnerisk leder for Børnekorakademiet, som hun sammen med Margrete Enevold stiftede i 2012.

Derudover underviser hun i børnekormetodik ved Sjællands Kirkemusikskole samt ved talrige stævner og kurser i hele Norden.