Børnekorakademiet

Foto: Erik Norsker

Børnekorakademiet blev til i 2012 i erkendelse af, at der er behov for flere og stærkere læringsmiljøer for Børne- og Pigekor.

Børnekorakademiet udbyder en 2-årig efteruddannelse i spire-, børne-, junior- og pigekorledelse.

Der udbydes derudover Børnekor Basis kurser med fokus på spire- og børnekor.

Børnekorakademiet arrangerer løbende masterclasses, netværksdage samt kurser og arrangementer med fokus på specifikke temaer inden for børnekorledelse.

Undervisere på den 2-årige efteruddannelse

Pia Boysen, Margrete Enevold, Susanne Wendt samt gæstelærere. 

Merethe Lammert Køhl Hansen underviser i direktion på netværksdage for tidligere og nuværende studerende.

Undervisere på Børnekor Basis kurserne

Susanne Wendt, Anne Lise Quorning og Anna Sofie Høegh-Andersen

Foto: Erik Norsker

Formål – efteruddannelsen

At skabe en efteruddannelse med rum til fordybelse.
At give deltagerne mulighed for at tilegne sig faglige kvalifikationer til børnekorarbejde på alle niveauer.
At skabe et læringsmiljø og netværk præget af åbenhed og kreativitet med fælles refleksion, dialog og inspiration.

Indhold

Børnekormetodik.
Korledelse og musikalsk kropssprog.
Indstuderingsteknikker
Vokal bevidsthed og stemmetræning i børnekor – formidling af opvarmnings- og stemmeøvelser i korsammenhæng.
Formidling af tekster, interpretation.
Akkompagnement.
Tilrettelæggelse af korprøver og koncerter samt repertoire.
Koret som organisation, opbygning af korskole m.m..
Der vil som oftest være praktik med øvekor enten fra Gentofte-Jægersborg-Ordrup kirkers kor eller med deltagernes egne kor.

Formål og indhold – Børnekor Basis

Basiskursernes indhold er en præsentation af praktiske redskaber til de grundlæggende metodikker og pædagogiske principper, der skildres i Børnekor med Poesi og Bevægelse 1 – 5 af Pia Boysen og Margrete Enevold.
Der er ingen optagelsesprøve.