Pia Boysen

PIA BOYSEN underviser på efteruddannelsen og som gæstelærer på Børnekor Basis

Pia Boysen har diplomeksamen i orgel fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium 1991 og har efterfølgende studeret sang, direktion og orgel i London og New York. Sideløbende med diverse studier har interessen og nysgerrigheden for børnekor været stor, og det blev efterhånden det ”instrument” hun brændte mest for.

Fra 1996-99 var hun ansat på DKDM som underviser i børnekormetodik og dirigent for Konservatoriets Lille Børnekor. Disse år var på mange måder enormt givende og lærerige, hvor hun fik mulighed for at specialisere sig i børnekormetodikkens kreative univers med Margrete Enevold som inspirator. Med stor respekt for vigtigheden af, at de mindste børn har krav på den bedste undervisning man kan give. Børns første møde med musikken er enormt vigtig og afgørende.

Fra 2001-2005 var Pia ansat som dirigent for DR-Radiospirekoret og DR Radiobørnekoret. En tid med stor udvikling på hele DR ́s korskole, hvor der var stor fokus på at udvikle et koncept, der ville give børnene den grundigst tænkelige uddannelse i et spændende og respektfuldt miljø. Siden 2003 har Pia været dirigent for Korskolen ved Gentofte og Jægersborg kirker, som tæller i alt 230 børn, fordelt på Spirekor, Børnekor, Juniorkor og Pigekor.

Derudover underviser hun i børnekormetodik ved Sjællands Kirkemusikskole samt ved talrige stævner og kurser i hele Norden. Blev i 2011 tilknyttet Sao Paulo Universitetet, Brasilien, hvor hun underviser i Børnekormetodik.
Pia skrev i 2010 den første af i alt fem bøger Børnekor med Poesi og Bevægelse sammen med Margrete Enevold.