Margrete Enevold

MARGRETE ENEVOLD underviser på Børnekorakademiets efteruddannelse

Margrete Enevold har været ansat på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 1966 – 2013, de første mange år som underviser i hørelære, og fra 1978 som underviser i sang og sangpædagogik. Hun har desuden undervist på Masteruddannelsen i Elitesangpædagogik samt efteruddannelse for sangere.

I 1978 stiftede hun DKDM’s Børnekor, og hun var leder af de to kor samt lærer i børnekormetodik indtil 1999. I den periode havde hun en omfattende koncertvirksomhed med Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Børnekor i det meste af Danmark og i udlandet.

Margrete Enevold har givet talrige kurser i børnekormetodik og stemmebrug i korsammenhæng i Danmark og udlandet. Hun var i 1987-1991 ansat i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium, og i 1991 blev hun ansat på St. Olaf’s College i Minnesota, USA – som sanglærer for korsangere på alle niveauer. I samme periode var hun leder af Northfield Children’s Chorus.

Hun har været dommer i korkonkurrencer og ”Unge synger Klassisk”, samt undervist en årrække på masterclasses på Den Jyske Sangskole. Sammen med DKDM’s børnekor har hun indspillet talrige cd’er med såvel internationalt repertoire som repertoire med pædagogiske formål. Margrete Enevold har skrevet artikler om det vokale arbejde i børne- og voksenkorsammenhæng for Edition Egtved, Wilhelm Hansen, Dansk Sang og diverse musikpædagogiske tidsskrifter.

Hun er konsulent for børnekorledere i Københavnsområdet, og sammen med Pia Boysen har hun skrevet Børnekor med Poesi og Bevægelse 1 – 5, som er udgivet på forlaget Dansk Sang.