Undervisere

PIA BOYSEN underviser på efteruddannelsen og som gæstelærer på Børnekor Basis

Pia Boysen har diplomeksamen i orgel fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium 1991 og har efterfølgende studeret sang, direktion og orgel i London og New York.
Sideløbende med diverse studier har interessen og nysgerrigheden for børnekor været stor, og det blev efterhånden det ”instrument” hun brændte mest for.
Fra 1996-99 var hun ansat på DKDM som underviser i børnekormetodik og dirigent for Konservatoriets Lille Børnekor. Disse år var på mange måder enormt givende og lærerige, hvor hun fik mulighed for at specialisere sig i børnekormetodikkens kreative univers med Margrete Enevold som inspirator. Med stor respekt for vigtigheden af, at de mindste børn har krav på den bedste undervisning man kan give. Børns første møde med musikken er enormt vigtig og afgørende. Men også for på den måde at sikre et højt musikalsk niveau på et senere tidspunkt i barnets musikalske liv.
Fra 2001-2005 var Pia ansat som dirigent for DR-Radiospirekoret og DR Radiobørnekoret. En tid med stor udvikling på hele DR´s korskole, hvor der var stor fokus på at udvikle et koncept, der ville give børnene den grundigst tænkelige uddannelse i et spændende og respektfuldt miljø. Siden 2003 har Pia været dirigent for Korskolen ved Gentofte og Jægersborg kirker, som tæller i alt 270 børn, fordelt på Spirekor, Børnekor, Juniorkor og Pigekor.
Derudover underviser hun i børnekormetodik ved Sjællands Kirkemusikskole samt ved talrige stævner og kurser i hele Norden. Blev i 2011 tilknyttet Sao Paulo Universitetet, Brasilien, hvor hun underviser i Børnekormetodik.
Pia skrev i 2010 den første af i alt fire bøger ”Børnekor med poesi og bevægelse” sammen med
Margrete Enevold. Herefter er udkommet yderligere tre bøger i serien.

MARGRETE ENEVOLD underviser på Børnekorakademiets efteruddannelse

Margrete Enevold har været ansat på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium siden 1966 – de første mange år som underviser i hørelære, og fra 1978 som underviser i sang og sangpædagogik. Hun er desuden underviser på Masteruddannelsen i Elitesangpædagogik samt efteruddannelse for sangere.
I 1978 stiftede hun DKDM’s børnekor i 1978, og hun var leder af de to kor samt lærer i børnekormetodik indtil 1999. I den periode havde hun en omfattende koncertvirksomhed med Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Børnekor i det meste af Danmark og i udlandet.
Margrete Enevold har givet talrige kurser i børnekormetodik og stemmebrug i korsammenhæng i Danmark og udlandet. Hun var i 1987-1991 ansat i folkeskolen på Sankt Annæ Gymnasium, og i 1991 blev hun ansat på St. Olaf’s College i Minnesota, USA – som sanglærer for korsangere på alle niveauer. I samme periode var hun leder af Northfield Children’s Chorus.
Hun har været dommer i korkonkurrencer og ”Unge synger Klassisk”, samt undervist en årrække på masterclasses på Den Jyske Sangskole. Sammen med DKDM’s børnekor har hun indsunget talrige cd’er med såvel internationalt repertoire som repertoire med pædagogisk formål:
”syng-med” cd’ere til børnesangbøger, danske sange og salmer samt præsentation af ny musik.
Margrete Enevold har skrevet artikler om det vokale arbejde i børne- og voksenkorsammenhæng for Edition Egtved, Wilhelm Hansen, Dansk Sang og diverse musikpædagogiske tidsskrifter.
Hun er konsulent for børnekorledere i Københavnsområdet, og sammen med Pia Boysen har hun skrevet ”Børnekor med Poesi og Bevægelse” 1, 2, 3 og 4, som er udgivet på forlaget Dansk Sang.

SUSANNE WENDT underviser på efteruddannelsen og på Børnekor Basis i Roskilde

Susanne Wendt er leder af DR Korskolen og har været ansat som dirigent for DR SpireKoret, DR BørneKoret og DR JuniorKoret siden 2005. For dette arbejde modtog hun i 2010 Emil Holms Mindelegat ’…for at gøre børnene i DR Korskolen til de bedste af de næste’.
Susanne Wendt (f. 1971) er uddannet som Almen Musiklærer (AM) ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 1996 med tilvalgseksamen i børnekorledelse. Hun har videreuddannet sig dels indenfor korfaget med studier hos Michael Bojesen, Alice Granum og Peter Hanke på Voces Academy, dels som sanger hos bl.a. Margrete Enevold.
Hun underviser på talrige kurser og korstævner.

MARLENE LOLLIKE underviser på Børnekor Basis i Roskilde

Marlene Lollike er uddannet PO ved Sjællands kirkemusikskole, samt Cand. mag. i Musik- og Teatervidenskab ved Københavns Universitet. Hun har taget videreuddannelse i rytmisk korledelse på Nordjysk Musikkonservatorium, samt på Børneakademiet ved Pia Boysen og Margrete Enevold.
Marlene hyres ofte som korinstruktør i FUK sammenhænge og var bla. instruktør ved Norbusang 2011. I efteråret 2013 var hun desuden tilknyttet DR skolens spirekor og har i 3 år været en del af projektet ”den kulturelle rygsæk” via Sangcenter Fyn.
Siden 2005 har hun været ansat som korleder i Rosenvængets sogn og har med årene bygget en korskole op med 130 børn fordelt på 5 kor.

MERETHE LAMMERT KØHL HANSEN underviser på Børnekor Basis i Aarhus

Merethe Lammert Køhl Hansen er født i 1977. Uddannet organist og kantor fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København i 2002.
Hun har været ansat som organist og korleder ved Vor Frue Kirke i Kalundborg 2001-2006.
Dirigent for Vestsjællands Kammerkor 2004-2010.
Dirigent for Chorus Soranus 2006-2007.
Siden oktober 2006 har hun været ansat som organist og korleder ved Sorø Klosterkirke samt kunstnerisk leder for Sorø Internationale Musikfestival – Klassisk i Sorø.
I 2012 grundlagde hun Sorø Drengekor, og i den forbindelse studerede hun på børnekorakademiet hos Pia Boysen og Margrete Enevold. Sorø Drengekor har siden udviklet sig til en institution i
sig selv med fokus på udvikling af sangtalenter blandt både børn, unge og voksne sangere.
Løbende har Merethe givet adskillige koncerter både som solist, dirigent og akkompagnatør i ind- og udland og har derudover deltaget aktivt i flere masterclasses.

ANNE LISE QUORNING underviser på Børnekor Basis i Aarhus

Quorning (f. 1967) arbejder til daglig som organist og korleder ved Fredenskirken i Viby/Aarhus, hvor hun har opbygget et sprudlende korliv bestående af Spirekor (0.-1. Klasse), Børnekor (2.-5. klasse), Juniorkor (5.-9. Klasse), Fredens Pigekor og Fredens Kantori.
Anne Lise er tidligere studerende ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus med klaver som hovedfag. I dag fungerer hun som pianist og organist i mange forskellige sammenhænge.
Anne Lise er engageret i Folkekirkens Ungdomskors Hovedbestyrelse og gør meget for at sprede sangglæde og glæde ved musikken i sin dagligdag – og målgruppen er stor: lige fra de helt små børn til de ældste. Anne Lise har tidligere gennemført den to-årige efteruddannelse på Børnekorakademiet, og hun bliver flittigt brugt som instruktør på større korstævner indenfor både kirke og skole.
Anne Lise synger også og har modtaget sangundervisning af bl.a. docent Armeen Rasmussen, og hun optræder som solist, når chancen byder sig. Korlederstemmen er et vigtigt redskab ifm. Anne Lises korabejde.
Anne Lise har deltaget i flere omgange af DR-kirken, Før Søndagen, direkte radiotransmissioner og været gæst i ”Mennesker og tro”.