Kunstnerisk ledelse

Børnekorakademiets koncepter og organisatoriske udvikling tilrettelægges i samarbejde med medlemmerne og ledes af Pia Boysen.

pb-cv
pb-cv-english

Pia Boysen har diplomeksamen i orgel fra Det kgl. Danske Musikkonservatorium 1991. Har efterfølgende studeret sang, direktion og orgel i London og New York.

Sideløbende med diverse studier har interessen og nysgerrigheden for børnekor været stor, og blev efterhånden det ”instrument” hun brændte mest for.

Fra 1996-99 blev hun ansat på DKDM som underviser i børnekormetodik og dirigent for Konservatoriets Lille Børnekor. Disse år var på mange måder enormt givende og lærerige, hvor hun fik mulighed for at specialisere sig i børnekormetodikkens kreative univers med Margrete Enevold som inspirator. Med stor respekt for vigtigheden af at de mindste børn har krav på den bedste undervisning man kan give. Børns første møde med musikken er enormt vigtig og afgørende. Men også for på den måde at sikre et højt musikalsk niveau på et senere tidspunkt i barnets musikalske liv.

Fra 2001-2005 var Pia ansat som dirigent for DR-Radiospirekoret og DR Radiobørnekoret. En tid med stor udvikling på hele DR´s korskole hvor der var stor fokus på at udvikle et koncept der ville give børnene den grundigst tænkelige uddannelse i et spændende og respektfuldt miljø. Siden 2003 har Pia været dirigent for Korskolen ved Gentofte og Jægersborg kirker, som tæller i alt 200 børn, fordelt på Spirekor, Børnekor, Juniorkor og Pigekor. Se www.detdanskepigekor.dk.

Derudover underviser hun i børnekormetodik ved Sjællands Kirkemusikskole samt ved talrige stævner og kurser i hele Norden. Blev i 2011 tilknyttet Sao Paulo Universitetet, Brasilien, hvor hun underviser i Børnekormetodik.

Pia udgav i 2010 sin første af i alt 4 bøger ”Børnekor med poesi og bevægelse”. “Børnekor med poesi og bevægelse 2” blev udgivet i 2011 og den tredie udkom i 2012, og den sidste bog udkom i 2014. Læs mere om bøgerne her.

Børnekor med poesi og bevægelse