Optagelsesprøve 2018

Information om optagelsesforløbet

NB! Bemærk ny tilmeldingsfrist tirsdag den 23. oktober 2018

Optagelsesprøve:
Optagelsesprøven har til formål at vise kandidaternes standpunkt og potentiale og er udformet som en indledende fælles workshop efterfulgt af en individuel samtale.
Prøven varer cirka 2 timer.

De optagelsessøgende aflægger prøven sammen og er øvekor for hinanden, dvs. at man ikke prøver med et “rigtigt” børne- eller pigekor.

Indhold:

Kandidaten skal vælge 2 satser, der komplementerer hinanden, fra listen herunder:

  1. En kanondans (fra “Børnekor med poesi og bevægelse 1” , forlaget Dansk Sang).
  2. Underlige ugle af Renee Adrian (fra “Børnekor med poesi og bevægelse 2”, forlaget Dansk Sang)
  3. Sommermåne af Carl Bertel Agnestig.
  4. The Lord bless you and keep you af John Rutter.
  5. Our Lord is risen today af G.F. Händel
  6. I´m gonna sing (traditionel/spiritual)
  7. Sommersalme af Waldemar Åhleen

Der arbejdes med indstudering, tekstforståelse, frasering, klang, direktion, flow, kommunikation med koret, mm. En opvarmningsøvelse kan evt introduceres sammen med en sats.

Kandidaten får alle satser tilsendt ca.14 dage inden prøven.

Efter den fælles prøve gennemføres individuelle samtaler med alle kandidaterne efter tur med en evaluering af prøven og de særlige ønsker, som kandidaterne har til uddannelsesforløbet.

Næste optagelsesprøve den 9. november 2018 med studiestart i Fredericia januar 2019

Sted:
C-cafeen i Kirkernes Hus, Fredericia, Randalsvej 8, 7000 Fredericia

Ansøgning:
Ansøgning om optagelse sker ved at sende en mail senest 23. oktober 2018 til sekretariatet. Mailen skal indeholde oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, uddannelse, ansættelse og erfaring med børnekor, samt en kort motivation for at studere på Børnekorakademiet. Egnede ansøgere vil blive indkaldt til en optagelsesprøve.

Pris:
6.000,- pr. semester. Påregn desuden materialeudgifter på ca. kr. 1.250,- for Pia Boysen og Margrete Enevolds bøger: ”Børnekor med poesi og bevægelse 1-4”.

Tilmeldingsfrist:
Tirsdag d. 23. oktober 2018

Optagelsesprøve:
Der afholdes optagelsesprøve fredag d. 9. november 2018 kl. 11 – 15

For spørgsmål og tilmelding: skriv til sekretariatet

Efteruddannelse